Fotballbordet i bruk av to frivillige og av barna som deltar fast på Etter skoletid.
Holmestrand frivilligsentral og Holmestrand biblioteket har gått sammen om et prosjekt som heter «Etter skoletid». Prosjektet startet opp i august i fjor. Tilbudet er gratis og er et tilbud for barn som går i 1.-7. klasse som ikke har SFO-plass. Prosjektet driftes i stor grad av frivillige og koordineres av biblioteket. Barna kan delta på aktiviteter i biblioteket hver tirsdag mellom klokken 14.00-15.30. Elevene får tilbud om noe å spise og de frivillige hjelper til med å aktivisere barna gjennom planlagte sysler. Det er ingen påmelding til aktivitetene, barna møter selv opp på biblioteket.
Stor suksess og nye relasjoner

Prosjektet har vært en stor suksess. Tilbakemeldingene, både fra barna og de frivillige, har vært svært positive. Vi ser at bibliotekarenaen er blitt en stabil og god møteplass for barna og at det skapes nye relasjoner på tvers av klassetrinn og skoler. Samtidig knyttes det nye bånd mellom generasjoner. De frivillige voksne har god tid og lærer bort ulike hobbyer, brettspill og formingsaktiviteter.

I tillegg til de planlagte aktivitetene kan barna også benytte seg av Gaming-rommet som også er åpent hele uka i bibliotekets betjente åpningstid.

Digitale ferdigheter

Aktivitetene som planlegges er som regel formingsaktiviteter hvor barna får sitte og pusle, men i denne digitale hverdagen forsøker vi også å ha fokus på å øke deres ferdigheter innenfor det digitale også. Som et ledd i dette, har det blitt kjøpt inn kodeballer og nettbrett. Det har også vært tilbud om å prøve seg på å spille på digitale instrumenter. Elevene får instruksjon og veiledning av kyndige veiledere og dette forsøker vi å få til et par ganger hvert halvår i samarbeid med Kulturskolen.

De gode hjelperne

Prosjektet kunne ikke vært startet opp eller driftes uten ekstra økonomisk støtte. Frivilligsentralen og biblioteket fikk oppstartmidler til prosjektet fra A-media/Jarlsberg avis/Sparebankstiftelsen, sommeren 2021. Samme høst mottok prosjektet midler fra Holmestrand Utvikling som skulle dekke innkjøp av enkel mat og drikke. Lions Club Holmestrand bidro også til prosjektet i denne perioden, og disse midlene ble brukt til å kjøpe inn de overnevnte nettbrettene.

Etter jul fikk prosjektet midler av Civitan Club Holmestand til videre innkjøp av mat og drikke. NOAH bevilget penger til innkjøp av utstyr og materialer, slik at vi kan tilby enda flere aktiviteter. Sparebankstiftelsen har også i år bidratt med økonomisk støtte til prosjektet.

I tillegg må det nevnes at matbutikken Spar i Holmestrand sponser prosjektet med gratis frukt, og har gjort dette siden oppstarten.

Barna, de frivillige og prosjektgruppa er svært takknemlig for all denne støtten! Prosjektet har vært helt avhengig av midler utenifra.

Vil du være frivillig?

Vi trenger alltid nye frivillige, ta kontakt med biblioteket ved Nina Fredrikke Lehne, eller frivilligsentralen ved Hege Trømborg, hvis du tror dette kan være noe for deg.

Les også

60 000 kroner til barn og unge skaper en aktiv møteplass etter skoletid i Jarlsberg avis. Obs! Saken er en plussak.

60 000 kroner til barn og unge i Holmestrand bibliotek

Translate »