Eleanor Oliphant har det helt fint av Gail Honeyman. Bokforside.

Festung Vestfold : tyske forsvarsverk 1940-1945 av Per Erik Olsen og Rune Sørlie

De fleste forsvarsverkene langs Vestfoldkysten ble bygget av tyskerne i krigsårene. Byggingen av forsvarsverk før det, hadde gått trått på grunn av mangelfulle bevilgninger og stor tro på landets nøytralitet.

I «Festung Vestfold» får vi en solid oversikt over Oslofjordens festningsanlegg og forsvarsevne før krigen, og om den omfattende etableringen av forsvarsverk under tysk okkupasjon. Aprildagene 1940 er detaljert dokumentert.
I det hele tatt: En grundigere, og mer interessant historie om forsvaret av Vestfoldkysten finnes ikke. Her er spennende historier og ikke minst et svært imponerende billedmateriale.

Boka kan fungere som guide også – kart følger med – til de mange synlige og litt mindre synlige restene av forsvarsverk som ble etablert her under krigen. Et fantastisk stykke arbeid av to krigshistorikere med stor fortellerglede og ikke minst en fantastisk formidlingsevne.

Translate »