Laster side
Til digitalt bibliotek

Lokalhistorie, slektsgransking og arkiv

Pliktavlevert Materiale

Få tilgang på pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål.

Nasjonalbiblioteket gjør det nå mulig å få tilgang på pliktavlevert materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven. Tilgangen gjelder kun forsknings- og dokumentasjonsformål. Du må derfor bekrefte at det er slike formål du ber om tilgang for. For å få tilgang på materialet kreves personlig oppmøte på ditt lokale folkebibliotek, hvor din innsendte søknad godkjennes av personalet.

Kom i gang

Kontakt

Holmestrand Kommune
Ansvarlig redaktør: Holmestrandbibliotekene
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content