NLB

av | feb 27, 2020

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et landsdekkende, statlig og gratis tilbud for barn, ungdom og voksne som sliter med å lese trykt tekst. Alle som har en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør lesingen vanskelig, kvalifiserer. NLB tilbyr lydbøker og punktskriftbøker og deres mandat er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje med de som er uten leseutfordringer.
Tilbudet

NLB tilbyr mange tusen bøker på lyd og i punktskrift, blant annet krim, spenning, romaner og pensumbøker, i tillegg til aviser og tidsskrifter. De samarbeider med flere produsenter for tilrettelagt litteratur både nasjonalt og internasjonalt.

Merk at NLB ikke er et tilbud for minoritetsspråklige som ønsker å øve seg i norsk. Man må ha en lesevanske for å få retten til å låne.

Utfordringer som kan gi varig nedsatt leseevne:

  • Synstap som ikke kan korrigeres med briller
  • Skjelving, vansker med å holde i boka
  • Redusert bevegelighet og muskelkraft
  • Kognitiv svikt / språkvansker som følge av sykdom eller skade
  • Fatigue

Her kan du lese mer om vilkårene for innmelding.

Hvor man kan lytte

Når du har meldt deg inn kan du lytte til bøkene via appen Lydhør på mobil og nettbrett, på PC eller Mac, eller med en DAISY-spiller. I Gjestebiblioteket kan du teste lydbøkene og bli kjent med innleserne! Her får du smakebiter fra NLBs store lydboksamling. Besøk Gjestebiblioteket ved å trykke her.

Ved å trykke her kan du lese mer om hva NLB tilbyr av medier.

Fakta og tall
  • NLBs boksamling består av 21 000 lydboktitler og 5500 titler i punktskrift.
  • NLB produserer rundt 1100 nye lydbøker og 400 punktskriftbøker hvert år.
  • Biblioteket har 80 000 lånere.
  • NLB har 40 ansatte fordelt på fire avdelinger.
  • (nlb.no)

NLB har også forskjellige brosjyrer med informasjon som man kan bestille gratis til sin institusjon eller laste ned her.Disse kan man også finne på Holmestrandbibliotekene.

Gå inn på Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek her og finn ut enda mer.

Blå hodetelefoner og bøker
Translate »