Etter skoletid-frivillige 2022. Fellesbilde. Foto Holmestrandbibliotekene

Fra venstre bak: Biblioteksjef Stina Åmo, Hege Trømborg (vikar for Bjarne Mathisen, leder frivilligsentralen), bibliotekar og prosjektleder Tone Bahus Rødningen, konsulent Magnus Viken og bibliotekar Nina Fredrikke Lehne. Fra venstre første rad: Kari Due Grøndahl, Elin Roald og Nanna Bergan (frivillige). Ikke tilstede av de frivillige: Marit Narjord, Marie Ørdal, Louise Johnsrud, Heidi J. Elverum, Sidsel Jordheim og Kari Larsen.

Holmestrand frivilligsentral og Holmestrand bibliotek startet opp «Etter skoletid-prosjektet» i august 2021. Tilbudet er gratis og for barn som går i 1.-7. klasse som ikke har SFO-plass. Prosjektet driftes i stor grad av frivillige, men koordineres av biblioteket. Barna har vært velkomne til å delta på aktiviteter i biblioteket hver tirsdag mellom klokken 14-15.30. Elevene får tilbud om noe å spise og de frivillige hjelper i tillegg til med å aktivisere barna gjennom planlagte sysler.
NOAH Solutions bidro med 20 000 kr

Tidligere i år søkte prosjektgruppa om midler fra NOAH Solutions. Prosjektet var så heldig å være et av de utvalgte og fikk 20 000 kr til innkjøp av inventar og utstyr.

Fått bein å gå på

Pengene var et kjærkomment tilskudd og har allerede fått bein å gå på. Blant annet har det blitt handlet inn hoppetau, fotballspill, bordtennisballer, bingo, puslespill og håndarbeidsmaterialer til diverse kreative sysler.

Svært takknemlige

«Etter skoletid-prosjektet» og alle de involverte er svært takknemlige. Tilbudet til barna blir helt klart mer variert og givende med dette bidraget!

Translate »