2022. Foto: Pixabay

2022 vil by på en del endringer i Holmestrandbibliotekene. Vi vil blant annet få nytt og felles biblioteksystem for alle tre bibliotekene i løpet av året. Dette vil kreve en del ressurser og kontortid for oss ansatte. Å få samle tre biblioteks bokbaser til én, er ingen enkel jobb. Dette vil påvirke åpningstidene våre. Vi har forsøkt å få likere åpningstider i alle tre bibliotekene, slik at de er enklere å forholde seg til.

I tillegg vil våre satser for forsentlevering, nytt lånekort og erstatningskrav økes.

Åpningstider

Åpningstidene for julen 2021 gjelder fram til mandag 3. januar. De nye åpningstidene fra januar 2022 kan du se her. Det blir kveldsåpent til kl. 18:00 kun en kveld i uka for hvert av de tre bibliotekene. Sande vil stenge onsdager og bare ha meråpent, slik som Holmestrand har hatt siste året. Åpningstidene finner dere også i menyen øverst på hjemmesidens forside.

Nye satser

Purregebyrene og erstatningssatsene våre vil økes fra januar 2022.

Erstatningssatsene kan dere se her.

1. purring kr. 40,-
2. purring kr. 40,-
3. purring kr. 100,-
Tre ubesvarte purringer koster altså kr. 180,-

Det kreves ikke purregebyr av barn/ungdom under 16 år.

Det er ikke anledning til å låne nytt materiale dersom man har gebyrer på mer enn kr. 100,- utestående. Tilgang til meråpent kan også stoppes ved utestpående gebyrer.

Første lånekort er gratis. Nytt lånekort koster kr. 50,-

Translate »