Personvernerklæring for Holmestrandbibliotekene

av | jan 1, 2020

Holmestrandbibliotekene (Hof, Holmestrand og Sande bibliotek) er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder bestemmelsene i personvernforordningen (General Data Protection Regulations). Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du bruker de ulike bibliotektjenestene våre, for eksempel når du registrerer deg som låner, logger inn på din konto og besøker nettsiden vår. Du finner mer detaljert informasjon om behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler i de enkelte nettjenestene våre.

Bibliotektjenestene omtales i det følgende også som «våre tjenester».

Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Hof, Holmestrand og Sande bibliotek, Holmestrand kommune («Biblioteket») er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, er du velkommen til å kontakte oss, se kontaktopplysninger nederst i erklæringen.

Personvernombud

Holmestrand kommune har oppnevnt personvernombud som skal gi råd til kommunen og de ansatte, samt bidra til etterlevelse av personvernlovgivningen. Videre skal personvernombudet fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er saklig behov for dette og aldri lenger enn det personvernlovgivningen gir mulighet til. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Biblioteket har opprettet databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av biblioteket. Biblioteket sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet gjennom databehandleravtalene.

Biblioteket utleverer ikke personopplysninger med mindre det foreligger lovhjemmel for dette, eller vi pålegges dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Dersom du har samtykket i et nasjonalt lånekort som kan brukes i de fleste bibliotek i Norge, vil din adresseinformasjon og fødselsnummer bli utvekslet med Nasjonalt lånerregister. Dette registeret driftes av Nasjonalbiblioteket og biblioteksystemleverandørene i Norge (https://lanekortet.no/).

Bruk av databehandlere

Biblioteket benytter flere tjenesteleverandører som etter avtale med oss sørger for den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Dine personopplysninger kan derfor bli gjort tilgjengelig for disse tjenesteleverandørene. Biblioteket inngår databehandleravtaler med samtlige leverandører som behandler personopplysninger. Dette for å sikre at all behandling og krav til konfidensialitet og sikkerhet ivaretas i tråd med gjeldende personvernlovgivning.

Vår bruk av personopplysninger
Opplysninger du selv oppgir

Biblioteket behandler personopplysninger som du frivillig oppgir. For å låne og benytte våre digitale tjenester, må du ha et lånekort. Når du registrerer deg som låner, vil vi registrere følgende opplysninger:

  • Fornavn og etternavn
  • Kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer)
  • Fødselsnummer / ID-nummer
  • Kjønn

Navneopplysninger og kontaktinformasjon er nødvendig for å administrere dine lån og for å oppfylle vår avtale med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne hos oss og hvilke rettigheter du har. Ditt fødselsnummer fordi det forteller oss hvem du er og eventuelt for å koble deg opp til det nasjonale låneregisteret.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemsskap i biblioteket ved å ta kontakt med oss. Utestående lån må leveres og eventuelle gebyrer / erstatningskrav må betales før medlemsskap kan avsluttes.

Opplysninger om kjønn benyttes i bibliotekets utlånsstatistikk.

Lånehistorikk og lånedata
Standardinnstilling

Biblioteket vil i begrenset utstrekning samle inn og behandle dine lånedata. Lånedata behandles med det formål å administrere dine lån og oppfylle låneforholdet vi har til deg. Lånedata beholdes så lenge det finnes et saklig behov for dette. Vi vil slette eller anonymisere dine lånedata senest tre dager etter innlevering.

Lånehistorikk

Hof bibliotek:

I din egen lånerkonto kan du selv bestemme om du vil beholde din lånehistorikk slik at du har en oversikt over hva du har lånt. Ved lån og reserveringer vil biblioteksystemet gi beskjed om du har lånt / reservert tittelen før.

Holmestrand og Sande bibliotek:

Du kan gi Biblioteket tillatelse til å lagre din lånehistorikk. Til dette vil Biblioteket kreve et særskilt samtykke. Ved lån og reserveringer vil biblioteksystemet gi beskjed om du har lånt / reservert tittelen før.

Inaktive lånere

Inaktive lånere vil rutinemessig bli slettet. Med inaktive lånere menes de som ikke har benyttet sitt lånekort de siste 60 månedene.

Aktiviteter i biblioteket som krever påmelding

Biblioteket avholder ulike arrangementer og aktiviteter som i enkelte sammenhenger krever påmelding. Vår behandling av opplysninger du oppgir ved påmelding, skjer på grunnlag av ditt samtykke. Opplysningene du oppgir vil kun lagres så lenge det er saklig behov for det. Det vil si til arrangementet eller annen aktivitet er avsluttet. Dine opplysninger vil deretter slettes eller anonymiseres for statistikkformål.

Meråpent bibliotek

Med meråpent bibliotek menes at du kan benytte biblioteket utenom ordinær åpningstid ved å låse deg inn med lånekortet ditt. Når biblioteket er selvbetjent på denne måten, registrerer vi hvem som bruker løsningen gjennom innloggingen i døren og videokamera. Opplysningene oppbevares så lenge det er saklig behov for det og anonymiseres deretter for statistikkformål. Kamerabilder slettes etter 7 dager.

Sommerles

Sommerles er en digital lesekampanje for barn i 1. – 7. klasse som Biblioteket tilbyr i perioden juni-august hvert år. Detaljer om personvernhensyn i Sommerles finner du her.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. De fleste opplysningene har du også selv tilgang til i din konto. Du kan kreve at opplysninger rettes eller slettes. Du har også rett til å begrense behandlingen av opplysningene i tråd med personvernlovgivningen. Dersom du ønsker mer informasjon eller å sette i gang tiltak som nevnt over, ta kontakt med Biblioteket, se kontaktopplysninger nederst i denne erklæringen.

Ved samtykke har du rett til å kreve å ta med deg dine personopplysninger til en annen virksomhet (bibliotek). Dette kalles dataportabilitet. Opplysningene skal være i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve at Biblioteket sørger for å overføre dine opplysninger til den nye virksomheten.

Klageorgan

Dersom du mener at biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i lovgivningen eller ved endring i vår behandling av personopplysninger. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi nytt samtykke.

Når personvernerklæringen endres, vil den nye erklæringen publiseres på vår nettside: [her må ny nettstedsadresse fylles inn] og siste endringsdato oppgis nederst i erklæringen. Våre personvernerklæringer kan også fåes ved henvendelse til Biblioteket.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med:

Behandlingsansvarlig

Holmestrandbibliotekene, biblioteksjef Trine Bergstå, Dr. Graaruds plass 2, 3080 Holmestrand, 33 06 41 52 / 452 45 575, trine.bergsta@holmestrand.kommune.no

Personvernombud

Cecilie Halvorsen, Holmestrand kommune, 995 96 027, cecilie.halvorsen@holmestrand.kommune.no

Sist oppdatert 1. januar 2020

Translate »