Pliktavlevert materiale

av | nov 16, 2020

Nasjonalbiblioteket gjør det nå mulig å få tilgang på pliktavlevert materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven. Tilgangen gjelder kun forsknings- og dokumentasjonsformål. Du må derfor bekrefte at det er slike formål du ber om tilgang for.

Hva er pliktavlevert materiale?

Etter lov om avleveringsplikt skal alle dokumenter som er gjort allment tilgjengelig i Norge pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medium de blir gitt ut på. (nb.no) Det meste av pliktavlevert materiale utgitt før år 2000, ligger åpent tilgjengelig på bokhylla.no. Her trenger man ingen pålogging for å få tilgang. Bokhylla.no kan du lese mer om her.

Materiale utgitt etter år 2000 er avlevert Nasjonalbiblioteket, men ligger ikke åpent tilgjengelig på nett. Dette må det søkes om å få tilgang til.

Hvordan får jeg tilgang?

For å få tilgang på materialet kreves personlig oppmøte på ditt lokale folkebibliotek, hvor din innsendte søknad godkjennes av personalet. Du må logge deg inn på Nasjonalbibliotekets tjenester med MinID eller Feide-ID. Din tilgang til materialet gjelder i åtte timer, eller to timer ved inaktivitet. Tilgangen kan bare benyttes inne i bibliotekets lokaler.

Materialet kan ikke lastes ned eller deles videre. Maks to personer kan ha tilgang på et objekt samtidig, og det er ikke mulig å reservere eller sette seg på venteliste. Om materialet du vil ha er opptatt må du prøve igjen senere.

Pålogging

Personvernerklæring

Her kan du lese mer Nasjonalbibliotekets behandling av personopplysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon om pliktavlevert materiale, finner du her på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Translate »