Velkommen til Holmestrandbibliotekenes nye nettsider! Vi er så glade for å endelig få en felles side for alle tre bibliotekene og håper dere vil like den også!

Holmestrandbibliotekene har fram til nylig vært en del av et samarbeid mellom alle bibliotekene i tidligere Vestfold. Samarbeidet har blant annet vært felles nettside for det som ble kalt Vestfoldbibliotekene, med undersider til de forskjellige bibliotekene i vårt gamle fylke. Etter fylkessammenslåingen ble Vestfoldbibliotekene ble en mindre relevant betegnelse, og nå går vi våre egne veier med nye nettsider for alle de gamle Vestfoldbibliotekene.

Holmestrandbibliotekene har de siste månedene jobbet hardt med nye sider og håper våre brukere vil sette pris på dem. Tanken har vært å lage en oversiktlig og tydelig side, hvor man kan finne bøker, håndtere sine lån, finne relevant informasjon om alle våre tjenester og få med seg et boktips eller to (disse vil fylles på utover våren). Og selvfølgelig må man ikke glemme alle våre flotte arrangementer! Vi legger mye tid i å skape et variert og spennende program til våre brukere, og dette finner man fra i dag, med så mye annet, her på www.holmestrandbibliotekene.no eller på kortversjonen www.hlmbib.no.

Translate »