Roser og briller på en stabel av bøker. Illustrasjonsfoto. Foto: Pixabay.
Verdens bokdag markeres den 23. april hvert år. Den internasjonale bokdagen skal feire leselyst og bokglede, og ønsker å fremme det positive ved lesing. I tillegg skal den sikre forfatternes opphavsrett. På engelsk kalles dagen World Book and Copyright Day.
Innstiftet av UNESCO i 1995

Dagen er en av FN-dagene til UNESCO og ble innstiftet i 1995. Datoen for bokdagen er valgt da William Shakespeare, Miguel de Cervantes og Inca Garcilaso de la Vega, alle døde 23. april i 1616.

Markeringen baserer seg på en gammel tradisjon fra Catalonia i Spania, hvor de feiret sin skytshelgen Sankt George, også på denne datoen. Der ble det avholdt poesikonkurranser og vinneren mottok en rose. Rosen symboliserte diktningens skjønnhet, kraft og kjærlighet, og derfor er det også vanlig å dele ut roser på Verdens bokdag.

Bøkenes viktige rolle

Bøker samler oss på tvers av kulturer, bygger broer mellom generasjoner, holder nåtiden knyttet til fortiden og spinner tanker om framtiden. De underholder oss, samler og splitter oss og kan være et trygt sted å søke ly når virkeligheten føles overveldende.

God utdanning er en menneskerett – bærekraftsmål 4

Denne dagen er også med på å belyse en viktig del av FNs arbeid for en mer bærekraftig verden. I bærekraftsmål 4 skrives det blant annet: “Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne”.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Og disse målene er bibliotekene allerede med på å bidra til.

Translate »