Ansatte

av | jan 1, 2020 | 0 kommentarer

Her finner du en oversikt over våre ansatte i Holmestrandbibliotekene.
Trine Bergstå

Trine Bergstå

biblioteksjef

tlf 33 05 95 75

e-post:
trine.bergsta@holmestrand.kommune.no

Kari Westheim Arntsen

Kari Westheim Arntsen

barnebibliotekar

Ruth Melinda K. Haugen

Ruth Melinda K. Haugen

sekretær

Tone Mari Kjelling

Tone Mari Kjelling

bibliotekar

Brit Jeanette Døvle Larssen

Brit Jeanette Døvle Larssen

bibliotekar

Nina Fredrikke Lehne

Nina Fredrikke Lehne

bibliotekar

Jorun Lian

Jorun Lian

konsulent, innbyggerservice

tlf 33 05 95 84

e-post:
jorun.lian@holmestrand.kommune.no

Kari Margrethe Pedersen

Kari Margrethe Pedersen

sekretær

tlf 33 05 95 74

e-post:
kari.pedersen@holmestrand.kommune.no

Ingunn Jacobsen Pernup

Ingunn Jacobsen Pernup

bibliotekmedarbeider

Jorun Lia Rimeslåtten

Jorun Lia Rimeslåtten

sekretær

Tone Bahus Rødningen

Tone Bahus Rødningen

bibliotekar

Anne Landsverk Vestskogen

Anne Landsverk Vestskogen

konsulent, innbyggerservice

Translate »