Låneregler

Person skriver under på et dokument. Fotografi
Person skriver under på et dokument. Fotografi
Person skriver under på et dokument. Fotografi
Sist oppdatert 2. jan. 2024

For å bli låner og før du kan låne hos Holmestrandbibliotekene, må du ha lest gjennom våre låneregler og signert på at du har forstått dem. Her kan du også finne og skrive ut skjemaene for å opprette lånekort hos oss.
Har du lånekort fra et annet bibliotek i Norge, som er lagt inn i den nasjonale lånekortbasen, kan du bruke dette hos oss og trenger ikke opprette et eget lånekort ved Holmestrandbibliotekene. Da trenger du kun å komme innom biblioteket, slik at vi kan legge deg til i våre biblioteks base.

Har du ikke lånekort i det hele tatt, oppretter vi gjerne et for deg. Ved å registrere deg med personnummer, blir det et nasjonalt lånekort og du kan bruke dette ved alle bibliotekene i Norge som du besøker. Les mer om hva et nasjonalt lånekort er, ved å trykke her.

Under finner du lånereglene, som du også finne på baksiden av skjema for å opprette låne kort for voksne (over 16 år) og skjema for å opprette lånekort for barn.

Lånerett

Det er gratis å låne på biblioteket. Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold. Du kan be om lån fra andre bibliotek. Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort

Lånekortet er gratis, men mister du kortet koster det kr. 55,- å erstatte det. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler. Barn under 16 år må ha underskrift av foresatte. Du må ha med lånekortet når du skal låne.

Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld med en gang fra til biblioteket ved: navn- og adresseforandring, endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer eller tap av lånekort. Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Normal lånetid er fire uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen lånetid. Lån uten venteliste kan som regel fornyes. Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Ansvar

Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

Språk

I tillegg til Norsk kan lånereglene fås på flere språk:

 • Arabisk
 • Dari
 • Engelsk
 • Fransk
 • Kurmanji
 • Litauisk
 • Pashto
 • Polsk
 • Russisk
 • Serbokroatisk
 • Somali
 • Sorani
 • Spansk
 • Thai
 • Tysk

Gebyrsatser for Holmestrandbibliotekene

 • 1. purring kr. 43,-
 • 2. purring kr. 43,-
 • 3. purring kr. 109,-

Tre ubesvarte purringer koster altså kr. 195,-
Det kreves ikke purregebyrer av barn/ungdom under 16 år.

Det er ikke anledning til å låne nytt materiale dersom man har gebyrer på mer enn kr. 195,- utestående. Tilgangen til meråpent vil også stoppes ved gebyrer på mer enn kr. 195,-.

Erstatning av materiale

Tapt/ikke innlevert materiale vil det bli krevet erstatning for. Dette gjelder for alle lånere, også barn/ungdom. Gjenkjøpsprisen på materialet vil som regel være utgangspunktet for størrelsen på erstatningsbeløpet.

Materiale innlånt fra andre bibliotek erstattes i henhold til långivende biblioteks erstatningskrav.

Dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personlovgivning. Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er saklig behov for dette, og aldri lenger enn personlovgivningen gir mulighet til. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Kontakt

Holmestrand Kommune
Ansvarlig redaktør: Holmestrandbibliotekene
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content