Ordensregler

En låner bryter ordensreglene ved å tråkke på bøkene.
En låner bryter ordensreglene ved å tråkke på bøkene.
En låner bryter ordensreglene ved å tråkke på bøkene.
Sist oppdatert 9. okt. 2023

Lokalene til Holmestrandbibliotekene skal være steder der alle kan trives og føle seg trygge. Besøkende må rette seg etter bibliotekenes ordensregler og beskjeder fra ansatte.

Oppførsel

Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon. Husk at biblioteket er et offentlig sted. Vær forsiktig ved private samtaler eller håndtering av sensitiv informasjon.

Personer som er til sjenanse på grunn av støy, lukt, sjikane og annen upassende oppførsel kan vises bort fra biblioteket.

Trusler og voldelig atferd medfører bortvisning og vil bli anmeldt.

Dyr

Kun førerhunder/servicehunder er tillatt i lokalene.

Mat og drikke

Det er tillatt med mat og drikke i biblioteket, men ta hensyn til bibliotekets lokaler og andre brukere. Rydd opp etter deg, og si ifra til vårt personale hvis du søler.

Rusmidler

Personer som er synlig påvirket av rusmidler kan vises bort.
Personer som bruker, kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket, og politiet vil bli varslet.

Bortvisning

Personalet kan vise personer bort fra bibliotekets lokaler. Bortvisningen varer ut dagen.

Utestenging

Holmestrandbibliotekene kan utestenge personer for en bestemt tidsperiode. Dette er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve beslutning av biblioteksjef og behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Kontakt

Holmestrand Kommune
Ansvarlig redaktør: Holmestrandbibliotekene
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content