Tjenestebeskrivelse

En bibliotekar sitter i skranken. Fotografi
En bibliotekar sitter i skranken. Fotografi
En bibliotekar sitter i skranken. Fotografi
Sist oppdatert 20. mars 2024

Formål med tjenesten

”Å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ” 
(Lov om folkebibliotek)

Hvem kan få tjenesten

Alle barn, ungdom og voksne.

Tjenestens innhold

 • Utlån og bruk av bøker, lydbøker, musikk, film, spill, aviser, tidsskrifter
 • Barne- og ungdomsavdeling, ungvoksenavdeling, voksenavdeling
 • Informasjon, råd og veiledning
 • Innlån av bøker og andre media fra andre bibliotek etter nasjonale fjernlånsregler
 • Mulighet til å få bøker brakt hjem for bevegelseshemmede og eldre som ikke kan komme til biblioteket
 • Utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag og forfattertreff
 • PC-er med tilgang til internett og kopimaskin, trådløst nettverk
 • Leseplasser og studierom
 • Mikrofilmapparat, printer, sending av faks, epost, attestasjon av vitnemål m.m.
 • Digitale tjenester: Søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering
 • Mappa mi – administrasjon av egen lånekonto
 • Bibliofil-app for mobil og nettbrett
 • SMS-tjenester: Hentemelding på reservert materiale, forhåndsvarsel før forfall
 • Meråpent tilbud

Hva kan du forvente av oss

 • Du føler deg velkommen
 • Du blir møtt med respekt
 • Du får svar på dine spørsmål
 • Dine henvendelser behandles konfidensielt
 • Det er ryddige og merkede samlinger
 • Dine forslag til innkjøp blir vurdert
 • Biblioteket har skjema for ris og ros
 • Bibliotekes utvikling skal skje i overensstemmelse med brukernes behov

Hva vi forventer av deg

 • Du kjenner bibliotekets låneregler
 • Du har med deg lånekort når du skal låne
 • Du overholder lånefrister
 • Du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte
 • Du følger bibliotekets regler for internettbruk
 • Du gir tilbakemelding på tjenestene våre
 • Du følger våre ordensregler

Betaling

Det er gratis å låne.

Trykk her for å se gebyrer og erstatningssatser.

Evt. purregebyr kan betales direkte til oss, kontant, kort, eller med vipps på biblioteket.

Ansvarlig for tjenesten
Biblioteksjef, Stina Åmo

Tjenestesteder


Holmestrand bibliotek
Adresse: Dr. Graaruds plass 2
3080 Holmestrand
Telefon: 33 05 95 70
E-post: biblioteket@holmestrand.kommune.no

Sande bibliotek
Adresse: Revåveien 20
3070 Sande
Telefon: 33 78 70 60
E-post: sande.bibliotek@holmestrand.kommune.no

Hof bibliotek
Adresse: Voldshagan 2
3090 Hof
Telefon: 33 05 95 80
E-post: Hof.bibliotek@holmestrand.kommune.no

Tilgjengelighet og bibliotekenes åpningstider.

Åpningstider for sommerferie, jul og påske blir annonsert.

Kontakt

Holmestrand Kommune
Ansvarlig redaktør: Holmestrandbibliotekene
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content