Ikke tull med Småen

Bildebok  •  Rim og regler  •  3 – 8 år  •  Voksne

Ikke tull med Småen

Selja Maria Siggerud

2021

Illustrasjoner av:
Morten Hornburg

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

  • Seksuelle overgrep - Barn
  • Seksuelle overgrep
Dessverre er det en del barn som opplever å bli misbrukt og mishandlet. Ofte kan det være vanskelig for barna som er blitt utsatt for overgrep å snakke om det. For å appellere til barna og gjøre temaene enklere å snakke om og kjenne seg igjen i, blir det i denne boka brukt dyr til å fortelle den vanskelige historien. Et barn som er utsatt vil forstå hva boka handler om, og den vil sannsynligvis bidra til at noen tør å fortelle om en vond hemmelighet. Boka tar opp høyaktuelle og relevante temaer, i en utfordrende hverdag. For at budskapet skal bli formidlet på en best mulig måte, følger det med en brukerveiledning til den voksne. Denne kan lastes ned kostnadsfritt, på forlagets hjemmesider. Dette er en bok om seksuelle overgrep som tar opp temaer som kropp og grenser, tanker og følelser, gode og vonde hemmeligheter. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Utgaver

Kontakt

Holmestrand Kommune
Ansvarlig redaktør: Holmestrandbibliotekene
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content