Til tjenester og tilbud

Digital tjeneste

Digihjelp

Få 1-til-1 hjelp og veiledning i bruk av smarttelefon, nettbrett eller data, helt gratis!

Bildet er dekorativt, og viser en bærbar datamaskin, en notatbok, en kaffekopp og en mobiltelefon.
Bildet er dekorativt, og viser en bærbar datamaskin, en notatbok, en kaffekopp og en mobiltelefon.
Bildet er dekorativt, og viser en bærbar datamaskin, en notatbok, en kaffekopp og en mobiltelefon.

Digihjelp er et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med lav eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning i bruk av smarttelefon, nettbrett eller data . Vi ønsker at alle skal kunne tilegne seg grunnleggende digitale ferdigheter og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester. Målet med Digihjelp er å redusere digitalt utenforskap og øke den digitale kompetansen i kommunen. I Holmestrand kommune tilbys Digihjelp i alle bibliotekene. Tilbudet ble startet opp i 2019, og for Sande bibliotek sin del ble dette en videreføring av det allerede etablerte tilbudet, Sande Helpdesk.

Hvordan foregår Digihjelp?

Vi bruker grupperommene i bibliotekene til Digihjelpen, hvor du veiledes av en bibliotekansatt eller en IKT-bibliotekar med gode IT-ferdigheter.

Timen foregår som en-til-en-veiledning, der den som kommer for å få hjelp må ha med seg sitt eget utstyr og det som trengs for å få svar på det man lurer på. Trenger en hjelp med noe som krever innlogging, forsøk å ha alle passord, kodebrikker og lignende med deg.

Bestilling av time

En veiledningstime varer 30 minutter, men ved behov og hvis det er kapasitet kan man bestille inntil to veiledningstimer etter hverandre.

Det er lov å bestille timer flere ganger om man føler behovet, og dette gjør man ved å kontakte biblioteket, enten ved personlig oppmøte, over telefon eller per e-post.

Du kan bestille timer hos alle tre bibliotekene, uavhengig av hvilket av dem du henvender deg til.

Digihjelp tilbys følgende dager og tider:

  • Mandager kl. 12.00-14.00 – Holmestrand bibliotek
  • Mandager kl. 12.00-14.00 - Sande Bibliotek
  • Torsdager kl. 12.00-14.00 – Hof bibliotek

Bestill time
Trykk her for å kontakte Hof bibliotek via e-post
eller ta kontakt pr. tlf. 33 05 95 80

Trykk her for å kontakte Holmestrand bibliotek via e-post
eller ta kontakt pr. tlf. 33 05 95 70

Trykk her for å kontakte Sande bibliotek via e-post
eller ta kontakt pr. tlf. 33 78 70 60

Kontakt

Holmestrand Kommune
Ansvarlig redaktør: Holmestrandbibliotekene
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content